Wij danken u voor uw bezoek aan onze internet site, waarin wij u een indruk willen geven hoe u op een preventieve en verantwoorde wijze uw watersyste(e)m(en) legionella veilig door ons kunt laten inventariseren, analyseren en beheren.

WCS is een onderneming die de wettelijke regelingen en voorschriften, alsmede die van de opdrachtgever vertaald in een verantwoorde inventarisatie, analyse en beheersplan van een waterinstallatie.

WCS is door de KIWA erkend voor het opstellen van risicoanalyses conform de "Tijdelijke regeling legionella-preventie in leidingwatersystemen" onder certificaatnummer K 22471 volgens BRL AV/03

Zij streeft er naar dit te bereiken binnen de financiŽle mogelijkheden van het beschikbare budget. Niet alleen de technische kennis heeft ons bedrijf in huis, maar ook de benodigde flexibiliteit van werken met daar tegenover het zorgvuldig begeleiden van de uitvoering en de verantwoordelijkheid om de inventarisatie en beheersmaatregelen op de juiste wijze voor te schrijven.

Wij hopen u op deze website in het kort een beeld te hebben verschaft van de aard van ons bedrijf.

Mocht u in de situatie verkeren dat ook u aan de wettelijk geldende regeling Legionella Preventie moet voldoen of bent u uit hoofde van de zorgplicht uit het Waterleidingbesluit hiertoe gekomen en stelt u belang in het KIWA certificaat, dan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

©2001-2008 Water & Climate Support
Technische realisatie: IJsSoft Webdesign & Software